CÔNG VIÊN LÂM VIÊN

VỊ TRÍ

Phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

CHỦ ĐẦU TƯ

Văn Phú Invest

LĨNH VỰC

Du Lịch – vui chơi giải trí

Là công viên sinh thái Xanh, nơi duy nhất tại Huế lưu giữ bảo tồn và phát triển các loài cây quý hiếm của Huế

YÊU CẦU

• Lên ý tưởng tổng thể cho việc quy hoạch và ý tưởng mô hình kinh doanh, vận hành công viên Lâm Viên.
Cần giải quyết các tiêu chí yêu cầu với dự án:
• Là công viên có không gian cho các hoạt động văn hóa đặc sắc cho người dân Huế
• Lưu giữ và tái hiện các giống cây quý hiếm, độc đáo của Huế
• Là điểm thăm quan khi đến Huế

DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

• Nghiên cứu thị trường du lịch và văn hóa đặc trưng Huế
• Nghiên cứu mô hình công viên giải trí chủ đề tại Việt Nam & trên thế giới Phát triển Ý tưởng tổng thể dự án
• Đề xuất giải pháp quy hoạch
• Xây dựng chiến lược kinh doanh, vận hành 3 năm