Trở thành doanh nghiệp tư vấn tin cậy nhất tại Việt Nam, thông qua việc tiên phong kết hợp giữa tư vấn chiến lược và triển khai dự án.

TẦM NHÌN CỦA COREX

Đồng hành cùng khách hàng trong tất cả các hoạt động đầu tư – kinh doanh – vận hành – marketing nhằm tạo ra giá trị bền vững và kết quả vượt trội cả về tiến độ và chất lượng.

SỨ MỆNH CỦA COREX

Tại Corex, chúng tôi tin rằng xác định & nâng cao năng lực cốt lõi của doanh nghiệp là cơ sở để đạt kết quả vượt trội, lâu dài.

TRIẾT LÍ KINH DOANH

Corex đặt Con người và Văn hóa bản địa, văn hóa Á Đông làm nền tảng trong mọi suy nghĩ, ứng xử, hành động để phát triển những giá trị riêng biệt và tốt đẹp

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Liêm chính

- Chúng tôi luôn làm đúng ngay cả khi không có ai giám sát.
- Chúng tôi thể hiện năng lực của công ty và cá nhân một cách trung thực, trọn vẹn. Chúng tôi chỉ hứa khi có thể làm được và luôn giữ đúng lời hứa.
- Chúng tôi luôn xem xét lại suy nghĩ và hành động của mình và cân nhắc liệu có thể làm tốt hơn, đúng hơn.

Trách nhiệm là kết quả

- Kết quả là cách để chịu trách nhiệm cao nhất.
- Chúng tôi cam kết mang lại kết quả cho khách hàng một cách rõ ràng và tích cực bằng tâm thế và thái độ hợp tác và chia sẻ cùng với các con số thực tế.

Khách hàng là trên hết

- Chúng tôi đo lường sự thành công của chúng tôi bằng sự thành công của khách hàng.
- Mối quan tâm của khách hàng luôn được chúng tôi ưu tiên hàng đầu và sẵn sàng đầu tư mọi nguồn lực mình có để mang lại thành công cho họ.

Tôn trọng sự khác biệt

- Corex tôn trọng tính cách, mong muốn phát triển cá nhân, cũng như tài năng và niềm tin của khách hàng, đồng nghiệp và tất cả những người khác mà chúng tôi gặp trong quá trình làm việc.
- Corex cam kết trở thành một công ty trong đó tất cả các cá nhân đều có cơ hội phát triển và thành công, bất kể nền tảng, tôn giáo, giới tính, văn hoá… của họ.