Lĩnh vực

PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN COREX LAND

Trở thành đơn vị chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam trong cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản theo quy trình từ xây dựng chiến lược đến triển khai.

Corex Land mang đến giải pháp tối ưu thông qua cung cấp góc nhìn toàn cảnh và phát huy những giá trị cốt lõi của khách hàng.

– Tư vấn, xây dựng chiến lược kinh doanh, đại diện chủ đầu tư phân phối bất động sản dự án

– Đầu tư, mua bán, sáp nhập các dự án bất động sản

– Phát triển kinh doanh, phân phối bất động sản

– Cho thuê diện tích thương mại

– Nghiên cứu đối thủ – khách hàng – thị trường, tổng hợp và đánh giá chi tiết.
– Đánh giá nội tại: Sản phẩm – Nguồn lực – Các yếu tố nội bộ
– Đề xuất chiến lược Kinh doanh và Truyền thông: Đề xuất chiến lược bán – chiến lược thương hiệu – chiến lược marketing – chiến lược sản phẩm và dự trù ngân sách.
– Triển khai thực thi: Tận tâm triển khai, kiến tạo thành quả, coi thành công của đối tác là thành công của Corex Land.
– Mở rộng hợp tác: Đánh giá, đề xuất, tiếp tục phát triển các ý tưởng mảng bất động sản của các đối tác.