LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Phát Triển Dự Án

Phát triển và kinh doanh

bất động sản Corex Land

Sản xuất chương trình giải trí

& văn hóa

Tư Vấn Chiến Lược Truyền Thông & Marketing

Quy Hoạch Kiến Trúc Và Đầu Tư Xây Dựng