Lĩnh vực

QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  • Phát triển dự án đầu cuối theo hệ sinh thái bất động sản – du lịch – vui chơi giải trí bao gồm tư vấn chiến lược & triển khai hoạt động đầu tư, vận hành, sản xuất, kinh doanh.
  • Tư vấn chiến lược và triển khai các hoạt động Sáng tạo, Marketing, Truyền thông thương hiệu.
1

Đề xuất ý tưởng kinh doanh

Lên ý tưởng kinh doanh dựa trên yêu cầu của chủ đầu tư và tình hình thị trường BĐS.
Nghiên cứu thị trường.
2

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu cơ sở hạ tầng, đối thủ
Kiểm tra tính khả thi của dự án
3

Tư vấn thiết kế dự án

Thiết lập mô hình doanh.
Tư vấn thiết kế, kiến trúc, công năng dự án.
4

Triển khai dự án

Ước tính chi phí toàn dự án và các nguồn vốn vay.
Phân tích dòng tiền và khả năng sinh lời của dự án.
Hoàn thành các thủ tục xin giấy phép, quyền sử dụng đất, xây dựng.
Thiết kế chi tiết dự án.
Tổ chức đấu thầu và chọn nhà thầu.
Giám sát quá trình xây dựng.
5

Sản xuất chương trình giải trí & văn hóa

Sáng tạo nội dung các sản phẩm giải trí văn hóa - Du lịch.
Tư vấn triển khai.
Sản xuất, vận hành và khai thác chương trình.