Lĩnh vực

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING

Để phát triển một dự án thành công, việc đầu tư vào chiến lược truyền thông & marketing là yếu tố hết sức quan trọng. Một chiến lược bài bản sẽ giúp đưa dự án đến đúng đối tượng khách hàng, tạo nên sự khác biệt giữa muôn vàn đối thủ và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Tại Corex, chúng tôi không chỉ đưa ra các giải pháp truyền thông mà còn đi từ phát triển sản phẩm – “cốt lõi” của dự án – cùng chủ đầu tư để mang lại kết quả tốt nhất.

  • 1. Nghiên cứu thị trường
  • 2. Phân tích thị trường, đối thủ, khách hàng
  • 3. Phân tích insight khách hàng và đưa ra big idea
  • 4. Tư vấn & triển khai chiến lược
  • 5. Lên ý tưởng cho toàn bộ dự án, bao gồm concept, định vị thương hiệu, công năng sản phẩm, vận hành…
  • 6. Đưa ra chiến lược truyền thông & marketing chi tiết theo từng giai đoạn
  • 7. Đánh giá hiệu quả
  • 8. Đánh giá hiệu quả truyền thông và đưa ra giải pháp.