CÔNG VIÊN CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC EGROUP

Triển khai set-up, vận hành, marketing, bán hàng cho chuỗi Viện thẩm mỹ Yakson (10 chi nhánh trên 12 tháng): ra đời từ 1979 với 120 Viện trên thế giới – đối tác Hàn Quốc

Tư vấn chiến lược bán schoolink cho APAX English
Tư vấn mô hình kinh doanh, chiến lược thương hiệu, vận hành, marketing, bán hàng cho chuỗi APAX FRANKLIN – liên kết đối tác Mỹ.
Tư vấn mô hình kinh doanh, chiến lược thương hiệu, vận hành, marketing, bán hàng cho chuỗi Trung tâm tóan Tư duy CMS – liên kết đối tác Hàn Quốc.