Skip to main content
Chặng đường phát triển

2019-2021

By 3 Tháng Bảy, 2021Tháng Mười 1st, 2021No Comments

Corex hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp tư vấn & triển khai bao gồm 04 định hướng phát triển chính:

  • Phát triển dự án – tập trung vào Bất động sản & Du lịch;
  • Quy hoạch kiến trúc & Đầu tư xây dựng;
  • Tư vấn và triển khai chiến lược & Marketing;
  • Sáng tạo & Sản xuất hoạt động Giải trí văn hóa

Leave a Reply