BEACH CLUB & OCEAN WALK

VỊ TRÍ

Bãi Tiên, Nha Trang, Khánh Hoà

CHỦ ĐẦU TƯ

Vega City – KDI Holdings

QUY MÔ VÀ LĨNH VỰC

 • Thiết kế kiến trúc công trình & đầu tư xây dựng
 • Tổng quy mô 4242 m2
 • Công trình Club biển biểu tượng tại Vega City
 • Đường lặn dưới đáy biển

YÊU CẦU

 • Tư vấn concept kiến trúc nhà hát
 • Thiết kế cơ sở
 • Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công
 • Thiết kế nội thất
 • Tư vấn kinh doanh & vận hành
BEACH CLUB

DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

 • Thiết kế kiến trúc công trình & nội thất.
 • Câu lạc bộ biển và đường lặn dưới đáy biển