ĐƯỜNG SẮT
PHAN RANG ĐÀ LẠT

VỊ TRÍ

  • Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuân
  • Huyện Đơn Dương và thành phố Đà Lạt , tỉnh Lâm Đồng

CHỦ ĐẦU TƯ

  • Crystal Bay

QUY MÔ

  • 60 HA

Khôi phục tuyến đường sắt di sản “nối liền biển và hoa”

YÊU CẦU

• Dự án vừa là phương tiện giao thông vừa là sản phẩm du lịch độc đáo để thu hút du khách, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch cho địa phương.
• Phân tích dự án và xác định tính khả thi dự án.
• Mô hình kinh doanh dự án.
• Lên ý tưởng tổng thể và các hoạt động phù hợp.

DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

• Phát triển ý tưởng du lịch trải nghiệm văn hóa - lịch sử bằng đường sắt kết nối 2 địa điểm Phan Rang - Đà Lạt
• Tư vấn chiến lược vận hành, kinh doanh và marketing.