CHIẾN DỊCH RA MẮT
VÀ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU KSBANK

Cuộc sống ưu việt và thông minh hơn với KSBank - ngân hàng số thế hệ thứ 4 đầu tiên tại Việt Nam.

Xây dựng chiến dịch truyền thông thương hiệu cho KSBank năm 2021 với quy mô toàn quốc và quốc tế.

YÊU CẦU

• Phủ sóng thương hiệu KSBank tới công chúng với chiến dịch truyền thông mới lạ, làm nổi bật các đặc tính của ngân hàng số thế hệ mới.
• Thông điệp truyền thông mới mẻ, nhắm vào đối tượng khách hàng mục tiêu

DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

Đề xuất chiến dịch truyền thông thương hiệu cho KSBank năm 2021 gồm 3 giai đoạn: Ra mắt thương hiệu - Nâng tầm thương hiệu - Gắn bó khách hàng
Đề xuất bản kế hoạch chi tiết cho giai đoạn 1 trong chiến dịch truyền thông.Đề xuất bản kế hoạch chi tiết cho giai đoạn 1 trong chiến dịch truyền thông.