TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC
TRUYỀN THÔNG TỔNG THỂ - SUNSHINE TV

YÊU CẦU

Tư vấn chiến lược ra mắt & truyền thông cho ứng dụng giải trí của Sunshine Group – Sunshine TV với kho phim “bom tấn” độc quyền, các kênh truyền hình quốc tế như HBOGo…

DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

- Nghiên cứu thị trường, các mô hình truyền hình trực tuyến tại Việt Nam nhằm đưa ra chiến lược khác biệt hóa.
- Tư vấn chiến lược truyền thông tổng thể (2021 - 2023) và chiến lược ra mắt cho Sunshine TV trong năm 2021