TỔ CHỨC SỰ KIỆN LỄ KỶ NIỆM
24 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN GFS

DỰ ÁN

Tổ chức sự kiện lễ kỷ niệm 24 năm thành lập tập đoàn GFS

YÊU CẦU

Thiết kế và tổ chức tiệc kỷ niệm 24 năm tại Almaz Convention Center với quy mô khách mời lên đến 500 khách, bao gồm nội bộ công ty và khách mời bên ngoài đến từ các bộ ban ngành Nhà Nước, đối tác, phóng viên, nhà báo...

DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

Xây dựng kịch bản và chuẩn bị cho sự kiện
Tổ chức và quản lý sự kiện tiệc kỷ niệm 24 năm thành lập.