TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC
TRUYỀN THÔNG CHO TẬP ĐOÀN KDI

DỰ ÁN

Tư vấn và triển khai chiến lược truyền thông cho tập đoàn KDI

Truyền thông đa kênh nhằm đạt mục đích tiếp cận khách hàng tiềm năng cho sản phẩm Bất Đông Sản của tập đoàn.

YÊU CẦU

Phụ trách toàn bộ các hoạt động PR của tập đoàn KDI giúp gia tăng mức độ nhận thương hiệu của tập đoàn KDI

DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

Quan hệ báo chí trong nước và quốc tế
Đảm bảo hình ảnh tập đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Truyền thông về thông tin tập đoàn theo kế hoạch đã đề ra.
Phối hợp và phục vụ đưa chiến lược kinh doanh lên top báo Việt và các kênh truyền hình lớn (VTV1, VTV3), lan tỏa thông tin và hình ảnh của tập đoàn.